Palvelut

Myynti

Kuuntelemme asiakasta ja tarjoamme sopivia laitteita asiakkaan tutkimus- ja hoitotyön tekemiseen. Tuotepäällikkömme tulevat mielellään esittelemään tuotteita ja antavat laitteita tarvittaessa koekäyttöön.  Laadimme tarjouksemme asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Annamme tarvittaessa myös tarjouksen eri rahoitusvaihtoehdoista. Esimerkiksi leasingrahoitus on järkevä rahoitusvaihtoehto laitteiston hankintaan. Leasing tarkoittaa käytön kohteena olevan laitteen pitkäaikaista vuokraamista. Rahoituksen etuja ovat mm. vähennyskelpoisuus verotuksessa ja  pääoman vapautuminen muuhun toimintaan.

Toimitus

Toimiva kokonaisuus muodostuu hyvästä suunnittelusta, missä otetaan huomioon  asiakkaan toimintamalli ja -ympäristö sekä laitteen tekniset ominaisuudet. Suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Toimituksen jälkeen asiakkaalle annetaan perehdytys laitteeseen ja käyttökoulutus. Käyttökoulutuksen kesto riippuu laitteen ominaisuuksista. Aktiivinen yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu myös toimituksen jälkeen, esimerkiksi laitteen ylläpitoon ja päivityksiin liittyen.

Ylläpito

LifeMed Oy:n ammattitaitoisella ja asiantuntevalla huoltohenkilökunnalla on pitkä kokemus ja laaja osaaminen terveydenhuoltoalan laitteiden sekä PACS -järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta, laadunvalvonnasta ja ylläpidosta. Laitteiden ja ohjelmistojen jatkuva kehitys vaatiikin usein jatkuvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa koko laitteen elinkaaren ajan.

Toimimme useiden laitevalmistajien hyväksymänä huoltopalveluiden toimittajana. LifeMed Oy:llä on kaikki viranomaisten edellyttämät luvat asennus- ja huoltotoimintaan. Huoltokeskuksemme ja varaosavarastomme sijaitsevat Siuntion toimitiloissa. Lisäksi meillä on useita huoltoautoja, jotka palvelevat asiakkaitamme kaikkialla Suomessa.

Kierrätys

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. LifeMedin toiminta ei kuormita ympäristöä merkittävästi. Tavoitteenamme on ympäristötietoisuuden lisääminen ja jätteiden määrän vähentäminen. Pyrimme jatkuvaan ja vuosi vuodelta parantuvaan ympäristönsuojelun tasoon. Osa liiketoimintaamme on myös vanhojen röntgenlaitteiden kunnostus, digitalisointi ja uudelleenkäyttö. Tämä pidentää laitteiden elinkaarta, säästää luontoa, tukee kestävää kehitystä sekä pienentää  asiakkaan kustannuksia.

Olemme Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen ja sen kautta huolehdimme osaltamme markkinoille toimitettujen pakkausten hyötykäytöstä. Olemme myös SELT ry:n jäsen. SELT ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö.

Ota meihin yhteyttä